Bydd Archifdy Sir Benfro ar gau o dydd Sadwrn 25/08/2018 tan dydd Mercher 29/08/2018 ––>

Ymweliadau Personol

Cymerwch gip ar yr amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael yn Archifdy ac Astudiaethau Lleol Sir Benfro, a darllenwch fanylion am Docyn Darllenwyr Archifau Cymru.

Darllenwch Fwy »

Dod o hyd i ni

Cysylltu â Ni / Oriau Agor

O ganlyniad i haint y coronafeirws, darfu Archifdy Sir Benfro ac Astudiaethau Lleol ei wasanaeth rheng flaen nes clywir yn wahanol. Mae'r ystafell ymchwil wedi cau ac ni fyddwn yn derbyn adneuon. ** Yn anffodus, nid yw'n bosibl i'r gwasanaeth barhau i ymateb i ymholiadau o bell a gohebiaeth. Peidiwch ag anfon ymholidau o bell aton ni, os gwelwch yn dda. ** Cewch chi eich annog i gadw mewn cysylltiad drwy'r dudalen Weplyfr. Byddwn yn parhau i bostio ar Weplyfr.

  • 01437 775456 (ystafell ymchwil)
  • record.office@pembrokeshire.gov.uk
  • Dilynwch ni ar Facebook
  • Dydd Mercher: 10am - 8pm
  • Dydd Iau a Dydd Gwener: 10am - 5pm
  • Dydd Sadwrn: 10am - 3pm (ac eithrio penwythnosau Gwyliau Banc)
  • Ar ddyddiau Mercher nid oes cofnodion yn cael eu cyhoeddi rhwng 12.30pm ac 1.30pm na rhwng 5.30pm a 6.30pm
  • Ar ddyddiau Sadwrn nid oes cofnodion yn cael eu cyhoeddi rhwng 12.30pm ac 1.30pm.
  • Bydd yr ystafell ymchwil yn aros ar agor rhwng y cyfnodau hyn