Archifdy Sir Benfro

Archifdy Sir Benfo

*** NEGES BWYSIG YA: ORIAU AGOR DROS Y PASG ***

Dydd Mercher 13.04.2022: 10-4

Dydd Iau 14.04.2022: 10-4

Dydd Gwener y Groglith 15.04.2022: AR GAU

Yn ail-agor ddydd Mercher 20.04.2022: 10-4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bydd mynediad i'r cyhoedd trwy apwyntiad yn unig a rhaid i bawb ffonio 01437 775975 rhwng 10yb a 4yp o ddydd Llun i ddydd Gwener er mwyn cadw lle.  Peidiwch â defnyddio'r rhif ffôn hwn am unrhyw ymholiadau eraill.  Dylech barhau i gyfeirio'r holl ymholiadau eraill ynghylch y gwasanaeth Archifdy ac Astudiaethau Lleol i 01437 775456.  Dylid ffonio 01437 775978 ar gyfer yr holl ymholiadau sy'n ymwneud â rhaglen frechu COVID-19.

Mae o hyd yn ofyniad i wisgo masgiau wyneb yn yr adeilad oni bai eu bod wedi'u heithio rhag gwneud hynny am resymau meddygol.  Er mwyn cefnogi gwaith y gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu yng Nghymru, byddwn yn cofnodi'r wybodaeth angenrheidiol.  Mae hyn yn gofyn am enw llawn o leiaf ac o leiaf un rhif ffôn cyswllt cyfredol sy'n gywir.

Argymhellwn yn gryf eich bod yn gwneud ceisiadau am ddeunydd gwreiddiol cyn eich ymweliad.  Gofynnir i chi wneud cais am ddeunydd gwreiddiol trwy e-bostio record.office@pembrokeshire.gov.uk gan roi cymaint o rybudd ag sy'n bosibl cyn eich ymweliad, sef 48 awr yn ddefrydol.

Gellir dod o hyd i fanylion llawn y gweithdrefnau newydd yma Gweithdrefnau Newydd


Oriau Agor

·       Dydd Iau a Dydd Gwener: 10yb - 4yp yn unig (Gweler y neges uchod ar gyfer ein horiau agor dros y Pasg)

Cyfleusterau

·       Mynediad am ddim 

·       Mynediad i gadeiriau olwyn 

·       Maes parcio am ddim 

·       Toiledau (gan gynnwys toiled i bobl anabl) 

·       Dolen sain symudol 

·       Byrddau y gellir addasu eu huchder 

·       Loceri - bydd angen darn £1 arnoch (caiff ei ddychwelyd)


Y gwasanaethau sydd ar gael:

·       Llungopïo (yn dibynnu ar faint a chyflwr y ddogfen)

·       Argraffiadau microffilm/fiche

·       Argraffiadau o'r rhyngrwyd

·       Gwasanaeth Ymchwil

·       Reprograffeg Ddigidol

·       Ymweliadau grŵp gan gynnwys taith y tu ôl i'r llenni

Codir ffi am y gwasanaethau ychwanegol hyn.

Oes gennych chi ddiddordeb yn eich cyndeidiau, hanes eich cartref, stori eich pentref, plwyf, tref, eglwys, capel neu unrhyw agwedd ar hanes Sir Benfro? Mae Archifdy Sir Benfro ac Astudiaethau Lleol Sir yn cadw ffynonellau hanesyddol yn amrywio o ddogfen o 1272 i bapur newydd lleol yr wythnos ddiwethaf. Ymysg ein casgliadau niferus mae ffurflenni cyfrifiad, cofrestrau plwyf, mapiau, ffotograffau, gweithredoedd a llythyrau. At hynny, mae gennym amrywiaeth fawr o lyfrau ac effemera lleol yn ymwneud â Sir Benfro a Chymru.


Ein polisïau:

Polisi Gofalu am a Gwarchod Casgliadau

Polisi Datblygu Casgliadau

Polisi Gwybodaeth am Gasgliadau

Polisi Rheoli Casgliadau

Polisi Ymgysylltu Cymunedol

Polisi Cadwraeth Ddigidol

Polisi Digido

Polisi Arddangosfa ac Arddangos

Polisi Benthyca

Polisi Cyfryngau

Polisi Mynediad Cyhoeddus

Polisi Reprograffeg

 Datganiad Cenhadaeth

ID: 54 Adolygwyd: 12/4/2022

 

Tystebau Ymwelwyr yr Archifdy
  • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
  • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
  • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
  • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."