Gwasanaeth yr Amgueddfa

Mae Gwasanaeth yr Amgueddfa yn rhoi ymdeimlad o le a hunaniaeth i drigolion y Sir, ynghyd â chynnig cipolwg diddorol ar hanes y Sir i ymwelwyr.

Rydyn ni'n gofalu am dros 100,000 o arteffactau ac yn sicrhau eu bod ar gael mewn sawl ffordd, gan gynnwys arddangosfeydd, gweithgareddau a rhaglenni dysgu ledled y Sir. Cartref Gwasanaeth Amgueddfa'r Sir yw Maenordy Scolton, plas Fictoraidd mewn 60 erw o barcdir a choetir.

Rydyn ni hefyd yn rheoli:

·       Bwthyn Penrhos, ger Llanycefn

·       Oriel Glaniad y Ffrancod yn Abergwaun

Mae nifer o amgueddfeydd eraill yn y Sir yn cael cymorth ariannol gan Wasanaeth yr Amgueddfa, gan gynnwys:

·       Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-pysgod

·       Amgueddfa Forwrol Aberdaugleddau

·       Amgueddfa Hwlffordd

Rydyn ni'n cefnogi, yn cynghori ac yn cynorthwyo grwpiau cymunedol lleol â'u prosiectau unigol eu hunain, ac yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau addysg.

Cysylltwch â ni os:

·       oes gennych chi wrthrychau hanesyddol yr hoffech eu rhoi i gasgliad y Sir;

·       hoffech drefnu ymweliad ag un o'n safleoedd;

·       oes gennych chi brosiect cymunedol mewn golwg;

·       hoffech gael cyngor neu gymorth hanesyddol gydag ymchwil;

·       hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau addysg.

ORIAU AGOR
Mae'r Gwasanaeth Amgueddfa ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 5pm.

GWYBODAETH GYSWLLT
Maenordy Scolton 
Bethlehem
Hwlffordd
Sir Benfro 
SA62 5QL

Mark Thomas, Rheolwr Amgueddfeydd
E-bost: mark.thomas@pembrokeshire.gov.uk 
Ffôn: 01437 731328

 

 

ID: 12 Adolygwyd: 3/12/2015

 

Collections

Tystebau Ymwelwyr Amgueddfeydd
  • "I have never had such an enjoyable time in a museum. Thank you so much to your staff."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting visit; will be happy to visit again."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."