Cardiau Post

Mae'r casgliad Cardiau Post yn nwylo Gwasanaeth Amgueddfa Sir Benfro ar hyn o bryd er mwyn cyflawni gweithdrefnau cadwraeth ac mae'n cael ei gatalogio'n llawn. Gallwch weld rhywfaint o'r casgliad sydd wedi'i gatalogio yma.

DARLLENWCH FWY »

Bysus

Mae ei gasgliad yn cynnwys dros 800 o luniau o fysus a fu unwaith yn teithio ar ffyrdd y Sir.


DARLLENWCH FWY »

Teuluoedd

Mae'r casgliad rhyfeddol hwn o ffotograffau yn cynrychioli gwaith ffotograffydd eithriadol o ddawnus a ddysgodd ei hun, a oedd yn gweithio yn Sir Benfro tua throad y ganrif.

DARLLENWCH FWY »

Gwisgoedd

Mae'r casgliad rhyfeddol hwn o ffotograffau yn cynrychioli gwaith ffotograffydd eithriadol o ddawnus a ddysgodd ei hun, a oedd yn gweithio yn Sir Benfro tua throad y ganrif.

DARLLENWCH FWY »

Celf Gain

Mae'r casgliad yn cynnwys printiau; lithograffau; darluniau ymhob cyfrwng; dyfrlliw, olew, gouache, acrylig a phaentiadau cyfrwng cymysg; a rhywfaint o gerameg a cherflunwaith.

DARLLENWCH FWY »

Dod o hyd i ni

Cysylltu â Ni / Oriau Agor

Rydyn ni ar agor bob dydd
(heblaw am Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan)