Dysgu gydag Archifau Sir Benfro

Archifdy Sir Benfro

 Ydych chi'n ceisio meddwl am rywle gwahanol i'ch grŵp neu gymdeithas ymweld ag ef?

Mae gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol Sir Benfro yn falch o gynnig ymweliadau a theithiau grŵp. Mae ein gwaith diddorol yn cynnwys cadw hanes ysgrifenedig (a ffotograffig) Sir Benfro, a sicrhau ei fod ar gael i'r cyhoedd lle y bo'n bosibl. Rydyn ni'n gweithredu fel cof y Sir i bob pwrpas. Mae ymweliadau grŵp â'r swyddfa yn cymryd tua dwy awr. Maent yn hamddenol ac anffurfiol iawn ac yn cynnig digon o gyfle i ofyn cwestiynau.

Mae'r fformat arferol yn cynnwys:

 

  • Sgwrs gyflwyniadol ar y gwasanaeth archifau ac astudiaethau lleol yn yr ystafell ymchwil gyhoeddus. Mae'r sgwrs yn canolbwyntio ar bwy ydyn ni, beth rydyn ni'n ei wneud, beth yw archifau, pam eu bod yn bwysig ac yn y blaen. Mae hefyd yn cynnwys canllaw ar ba mor hawdd yw hi i ddefnyddio'r swyddfa, yn ogystal â'r archifau a'r deunydd astudio lleol sy'n cael eu cadw yma.
  • Yna byddwn yn mynd ar daith y tu ôl i'r llenni, gan ymweld â'n stiwdio cadwraeth, ein cyfleusterau digideiddio ac, yn bwysicaf oll, ein bloc storio lle mae mwy na 131,000 o archifau a chofnodion astudio lleol yn cael eu cadw dan amodau a reolir yn hinsoddol. Cewch weld lle maent yn cael eu cadw, ond hefyd sut rydyn ni'n gofalu amdanynt ac yn eu defnyddio.
  • Yna byddwn yn dychwelyd i'r ystafell ymchwil lle bydd cyfres o eitemau gwreiddiol o ddiddordeb ar ddangos, gan gynnwys mapiau, papurau newydd, albymau cardiau post ac ati. Byddwn yn astudio a thrafod yr eitemau hyn.

 

Rydyn ni wedi cael adborth cadarnhaol di-ri gan grwpiau sydd wedi ymweld â ni.

Mae taith o'r Archifau yn brofiad grŵp diddorol ond, os oes gan unrhyw un yn y grŵp ddiddordeb yn hanes ei deulu, ei gartref neu ei gymuned, gall fod yn lle delfrydol i ddechrau ymchwilio. Gallai fod cyfoeth o wybodaeth berthnasol ar gael yma.

Y gost ar gyfer ymweliadau grŵp yw £22.90 fesul grŵp.

Os hoffech drefnu ymweliad grŵp e-bostiwch ni yn record.office@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01437 775456.

ID: 57 Adolygwyd: 27/1/2022

 

Tystebau Ymwelwyr yr Archifdy
  • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
  • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
  • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
  • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."