Ymweliadau Addysgol a Phrofiad Gwaith

Archifdy Sir Benfro

Profiad Gwaith a Bagloriaeth Cymru yn Archifau ac Astudiaethau Lleol Sir Benfro

Rydyn ni'n cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr, gan gynnwys ar gyfer Bagloriaeth Cymru. Mae ein gwasanaeth yn cadw ac yn hyrwyddo hanes ysgrifenedig Sir Benfro ac yn ei roi ar gael i'r cyhoedd lle bynnag y bo'n bosibl.

Gall lleoliadau gwaith gyda ni gynnwys unrhyw rai o'r canlynol:

•Dysgu am waith pwysig a rôl y Gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol

•Hanes teuluol a lleol

•Rheoli adnoddau gwybodaeth

•Datblygu sgiliau ymchwil drwy astudio deunydd archifol gwreiddiol

•Helpu i ddarparu ein gwasanaeth cyhoeddus rheng-flaen

•Helpu i ddigideiddio deunydd archifol

•Dysgu am rôl cadwraeth archifol ac am y grefft ei hun

Mae nifer gyfyngedig o leoedd profiad gwaith ar gael bob blwyddyn. I sicrhau eich bod yn cael y mwyaf allan o'ch amser yma gyda ni, byddai'r canlynol o fudd:

•Gwir gariad at hanes neu reoli gwybodaeth

•Dyhead i astudio hanes neu ddisgyblaeth gysylltiedig ar lefel uwch

•Yn mwynhau bod yn rhan o dîm a helpu pobl eraill

•Agwedd gyfrifol

Mae croeso i fyfyrwyr gysylltu â ni'n uniongyrchol i drefnu cyfarfod anffurfiol i drafod lleoliad posibl. E-bostiwch ni yn record.office@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01437 775456.

 

ID: 56 Adolygwyd: 22/12/2021

 

Tystebau Ymwelwyr yr Archifdy
  • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
  • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
  • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
  • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."