Ymweliadau Personol ac Ymweliadau Grŵp

Archifdy Sir Benfro

Ymweliad Personol â'r Archifau

 

Mae angen gwneud apwyntiad nawr. Bydd angen i chi ddangos Tocyn Darllenwyr Archifau Cymru os ydych chi am weld dogfennau gwreiddiol yn yr Archifau.

Gallwch archebu cyfrifiadur/ microffilm/darllennwr fiche ymlaen llaw i wneud pethau'n haws i chi.

Mae canllawiau i ddefnyddwyr a rhestrau pynciau, sy'n rhoi cyflwyniad i bynciau gwahanol, ar gael am ddim yn y swyddfa.

Y gwasanaethau sydd ar gael

 • Trawsgrifiadau Trwydded Yrru - £2.50 ar y safle, £3.50 o bell
 • Gwasanaeth Ymchwil unigolyn preifat - £22.90 yr awr
 • Gwasanaeth Ymchwil masnachol - £36.40 yr awr
 • Mynediad am ddim i Ancestry.com a Find My Past (ceisiwch archebu'r gwasanaeth hwn ymlaen llaw)

Mae gwasanaeth llungopïo ar gael yn y swyddfa:

 • A4 Du a Gwyn - 10c
 • A4 Lliw - 30c
 • A3 Du a Gwyn - 20c
 • A3 Lliw - 60c

Argraffu o gyfrifiadur:

 • 15c

Argraffu Microffilm/Microfiche:

 • 60c 

Ymweliadau Grŵp

Rydyn ni'n cynnig ymweliadau grŵp i'r Swyddfa, fel arfer yn ystod oriau swyddfa ar ddydd Mawrth, pan fo'r ystafell ymchwil ar gael ar gyfer ymweliadau o'r fath - mae'r rhain ar gael am £22.90 y grŵp. Maent yn cynnwys cyflwyniad i'r Archifau a thaith y tu ôl i'r llenni a chyfle i gael golwg ar ddeunydd archifol amrywiol o ddiddordeb. Gallwch ddysgu mwy yn yr adran Dysgu gydag Archifau Sir Benfro ar y wefan hon.

ID: 55 Adolygwyd: 17/4/2023

 

Tystebau Ymwelwyr yr Archifdy
 • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
 • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
 • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
 • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
 • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
 • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
 • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."