Archifdy Sir Benfro

Archifdy Sir Benfo

Oes gennych chi ddiddordeb yn eich cyndeidiau, hanes eich cartref, stori eich pentref, plwyf, tref, eglwys, capel neu unrhyw agwedd ar hanes Sir Benfro? Mae Archifdy Sir Benfro ac Astudiaethau Lleol Sir yn cadw ffynonellau hanesyddol yn amrywio o ddogfen o 1272 i bapur newydd lleol yr wythnos ddiwethaf. Ymysg ein casgliadau niferus mae ffurflenni cyfrifiad, cofrestrau plwyf, mapiau, ffotograffau, gweithredoedd a llythyrau. At hynny, mae gennym amrywiaeth fawr o lyfrau ac effemera lleol yn ymwneud â Sir Benfro a Chymru.

Nid oes system apwyntiadau - ond cofiwch y gall y swyddfa fod yn brysur. I wneud pethau'n haws i chi, gallwch archebu cyfrifiadur neu ficroffilm/darllennwr fiche cyn eich ymweliad. Gall dogfennau gwreiddiol gael eu harchebu cyn eich ymweliad gan ddefnyddio'r rhif cyfeirnod unigryw o'r Catalog Archifau ar-lein. Mae ein cyfrifiaduron cyhoeddus hefyd yn cynnig mynediad am ddim i amrywiaeth o adnoddau ar-lein y mae'n rhaid tanysgrifio iddynt fel arfer, gan gynnwys Find My Past ac Ancestry.


Oriau Agor

·       Dydd Mercher: 10am - 8pm;

·       Dydd Iau a Dydd Gwener: 10am - 5pm;

·       Dydd Sadwrn: 10am - 3pm (ac eithrio penwythnosau Gwyliau Banc - cysylltwch â ni am ragor o fanylion cyn eich ymweliad).

·       Ar ddyddiau Mercher nid oes cofnodion yn cael eu cyhoeddi rhwng 12.30pm ac 1.30pm na rhwng 5.30pm a 6.30pm.

·       Ar ddyddiau Sadwrn nid oes cofnodion yn cael eu cyhoeddi rhwng 12.30pm ac 1.30pm.

·       Bydd yr ystafell ymchwil yn aros ar agor yn ystod y cyfnodau hyn.

Cyfleusterau

·       Mynediad am ddim 

·       Mynediad i gadeiriau olwyn 

·       Maes parcio am ddim 

·       Toiledau (gan gynnwys toiled i bobl anabl) 

·       Dolen sain symudol 

·       Byrddau y gellir addasu eu huchder 

·       Loceri - bydd angen darn £1 arnoch (caiff ei ddychwelyd)


Y gwasanaethau sydd ar gael:

·       Llungopïo (yn dibynnu ar faint a chyflwr y ddogfen)

·       Argraffiadau microffilm/fiche

·       Argraffiadau o'r rhyngrwyd

·       Gwasanaeth Ymchwil

·       Reprograffeg Ddigidol

·       Ymweliadau grŵp gan gynnwys taith y tu ôl i'r llenni

Codir ffi am y gwasanaethau ychwanegol hyn.


Ein polisïau:

Polisi Gofalu am a Gwarchod Casgliadau

Polisi Datblygu Casgliadau

Polisi Gwybodaeth am Gasgliadau

Polisi Rheoli Casgliadau

Polisi Ymgysylltu Cymunedol

Polisi Cadwraeth Ddigidol

Polisi Digido

Polisi Arddangosfa ac Arddangos

Polisi Benthyca

Polisi Cyfryngau

Polisi Mynediad Cyhoeddus

Polisi Reprograffeg

 Datganiad Cenhadaeth

ID: 54 Adolygwyd: 31/5/2019

 

Tystebau Ymwelwyr yr Archifdy
  • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
  • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
  • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
  • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."