Y Maenordy

Cymerwch gam yn ôl mewn amser i oes Fictoria a phrofwch fywyd gwledig y bonheddwyr a'r gweision ar dri llawr y Maenordy.

Darllenwch Fwy »

Dod o hyd i ni

Cysylltu â Ni / Oriau Agor

Rydyn ni ar agor bob dydd
(heblaw am Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan)