Llyfrgelloedd Sir Benfro

 

Croeso i Lyfrgelloedd Sir Benfro. Mae gennym 12 cangen ar draws y sir yn y lleoliadau canlynol:

·       Crymych

·       Abergwaun

·       Hwlffordd

·       Aberdaugleddau

·       Arberth

·       Trefdraeth

·       Neyland

·       Penfro

·       Doc Penfro

·       Saundersfoot

·       Tyddewi

·       Dinbych-y-pysgod

Rydyn ni'n gweithredu dwy Lyfrgell ‘Heini am Oes' mewn Canolfannau Hamdden yn Hwlffordd ac Abergwaun, yn cynnig llyfrau, cylchgronau a DVDs ar bynciau sy'n ymwneud ag Iechyd a Lles.

Rydyn ni hefyd yn rhedeg gwasanaeth llyfrgell symudol yn y sir, ynghyd â gwasanaeth ‘Llyfrgell Cartref' i bobl nad ydynt yn gallu cyrraedd llyfrgell.

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau y gallwch eu benthyca, gan gynnwys llyfrau, llyfrau sain a DVDs.

Rydyn ni hefyd yn cynnig deunyddiau ar-lein am ddim (e-lyfrau, e-gylchgronau ac e-lyfrau sain) y gallwch eu lawrlwytho i gyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar.

Yn ein llyfrgelloedd, gallwch fwynhau mynediad am ddim i gyfrifiaduron a Wi-Fi.

Rydyn ni hefyd yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau, o Grwpiau Darllen ac Amser Odli i Fabanod i sesiynau Gwau a Sgwrs, crefftau a mwy.

Dysgwch fwy am Lyfrgelloedd Sir Benfro a'r hyn sydd gennym i'w gynnig.

 

ID: 11 Adolygwyd: 3/12/2015

 

Tystebau Ymwelwyr
  • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
  • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
  • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
  • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."