Rhestr o Gardiau Post

 

 

·       Llanrath 

·       Angle 

·       Abergwaun 

·       Hwlffordd 

·       Llangwm 

·       Maenorbŷr 

·       Aberdaugleddau 

·       Arberth 

·       Trefdraeth 

·       Neyland 

·       Penfro 

·       Doc Penfro 

·       Saundersfoot 

·       Solfach 

·       Tyddewi 

·       Dinbych-y-Pysgod 

Ar ôl cael ei eni yn Hwlffordd ym 1954, cafodd Hywel Davies ei addysgu yn Ysgol Gynradd Ffordd y Gogledd (Aberdaugleddau), Coleg Wycliffe (Swydd Gaerloyw), Prifysgol Birmingham a Phrifysgol Aberystwyth. Graddiodd mewn Ffrangeg a Sbaeneg ac mae ganddo Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg. Bu Mr Davies yn athro a darlithydd Ieithoedd Modern, ond mae wedi ymddeol erbyn hyn.

Mae Hywel yn un o sylfaenwyr Mind Sir Benfro, Grŵp Hearing Voices Sir Benfro a Rhwydwaith Hearing Voices Cymru. Mae'n Aelod nodedig o Lyfrgell Ryngwladol y Beirdd.

Dechreuodd Hywel Davies gasglu cardiau post o Sir Benfro o'r cyfnod cyn 1940 ym 1979. Mae'n credu mai'r ddau gerdyn post cyntaf iddo'u prynu fel casglwr oedd golygfeydd o Draeth y De yn Ninbych-y-pysgod o 1904. Yr hyn a wnaeth y cardiau post yn ddiddorol oedd y bobl a'r cabanau Edwardaidd ar y traeth ei hun. Dechreuodd gasglu hen gardiau post o Sir Benfro gan ei fod yn ymddiddori mewn hanes.

Dechreuodd casgliad Hywel o gardiau post Sir Benfro dyfu ar hyd y blynyddoedd, ac wrth i amser fynd heibio dechreuodd gasglu cardiau post ar themâu eraill, ar wahân i gardiau post topograffig o Sir Benfro.

Roedd y themâu hyn yn cynnwys Gorsafoedd Rheilffordd Cymru, Trychinebau Cymru, Hanes Topograffig a Chymdeithasol Ffrainc, Louis Wain, Modern, Philip Boileau ymysg eraill. Casglodd y rhain am amrywiaeth o resymau. Er enghraifft, casglodd gardiau post o Orsafoedd Rheilffordd Cymru oherwydd credai fod cau gorsafoedd rheilffordd amrywiol yn y DU ar ddechrau'r 1960au yn gamgymeriad trychinebus.

Mae'r casgliad er cof am y diweddar Mrs Evelyn Skone, awdures ‘Tenby in Old Picture Postcards'.

 

 

 

 

 

ID: 99 Adolygwyd: 3/12/2015

 

Collections

Tystebau Ymwelwyr Amgueddfeydd
  • "I have never had such an enjoyable time in a museum. Thank you so much to your staff."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting visit; will be happy to visit again."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."