Gardd Gaerog

lupins

Mae'r Ardd Gaerog ym Maenordy Scolton yn rhoi cip i ymwelwyr ar oes Fictoria a rôl y safle fel cymuned hunangynhaliol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Byddai'r teulu Higgon, a fu'n byw yma am gyfnod, wedi cynhyrchu amrywiaeth eang o lysiau, ffrwythau a blodau yn yr Ardd Gaerog.

Mae prosiect yr ‘Ardd Gaerog' wedi bod yn canolbwyntio ar adfer yr Ardd Gaerog, a oedd mewn cyflwr gwael, i'w gwir ogoniant ac ail-sefydlu gardd lysiau weithiol go iawn.

Agorwyd yr Ardd Gaerog ar ei newydd wedd gan Edwina Hart, Gweinidog Llywodraeth Cymru, yn 2014, ac mae'n un o saith partner yn y cynllun ‘Un Ardd Hanesyddol' sy'n cysylltu treftadaeth, gerddi a chyfleoedd ledled de Cymru.

Ariennir ‘Un Ardd Hanesyddol' yn rhannol gan y Prosiect Twristiaeth Gynaliadwy a arweinir gan Croeso Cymru, adran dwristiaeth Llywodraeth Cymru, ac fe'i cefnogir drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Mae'r prosiect hefyd wedi bod yn sbardun ar gyfer prosiectau partneriaeth eraill sydd wedi arwain at adfer y Tŷ Pîn-afal gweithiol a sefydlu Canolfan Wenyna Sir Benfro.

   

ID: 21 Adolygwyd: 10/4/2019

 

Tystebau Ymwelwyr Scolton
 • "Had a lovely day, good value for money and plenty to see and do."
 • "A wonderful house and collection - very enjoyable."
 • "Lovely peaceful place, would come again."
 • "A wonderful place, good food, very helpful staff, excellent day out."
 • "Very interesting - well worth the money."
 • "Loved looking around the house, got a real feel for life through the years."
 • "Brilliant, lovely ambience and memory trail to early childhood.  Thank you."
 • "We've been before, but every visit we see something new!"
 • "Brilliant - one of the best furnished old houses I've seen in the UK."
 • "A fascinating insight into Victorian domestic life.  Excellent guidance from the printed literature and a relaxed, unforbidding atmosphere."
 • "Perfect for a family day out."