Y Stablau a Chanolfan Wenyna Sir Benfro

Maenordy Scolton - Canolfan Gwenynwyr Sir Benfro

 

Y Stablau

Yn wreiddiol roedd y stablau, sydd y tu cefn i'r Maenordy tuag at yr Ardd Gaerog, yn cynnwys dwy gyfres o gorau, cerbyty a dwy ystafell lai ar gyfer y cyfrwyau a llety i'r gwas stabl. Roedd y llofft ar gyfer storio manion bethau, neu gallai fod wedi bod yn gartref i'r gwas. Mae adeilad y stabl i'r dde i'r bwa yn cynnwys y lloriau a'r rhaniadau gwreiddiol wedi'u marcio ag enwau'r ceffylau olaf i gael eu cadw yma. Defnyddiwyd y ceffylau gan y teulu Higgon ar gyfer marchogaeth, hela a thynnu cerbydau. Mae statws uchel y ceffylau wedi'i adlewyrchu yn urddas yr adeilad.

Canolfan Wenyna Sir Benfro

Y ganolfan hon, sydd dan reolaeth Cymdeithas Wenyna Sir Benfro, yw'r ganolfan ragoriaeth ar gyfer cadw gwenyn yn Sir Benfro.

Mae'r Ganolfan Wenyna, a agorwyd gan Edwina Hart, Gweinidog Llywodraeth Cymru, yn 2014, yn cynnwys:

·       Gwenynfa'r Binwydden gyda chychod gwenyn ar gyfer hyfforddi gwenynwyr.

·       Yr arddangosfa Cwch Gwenyn sy'n cynnwys, ymysg pethau diddorol eraill, 'camera gwenyn' byw yn syth o un o'r cychod gwenyn.

·       Y Gegin Fêl sy'n tynnu a photelu mêl.

Mae Gwenynfa'r Binwydden ger y Bloc Stablau ac mae'n rhoi cyfle i'r cyhoedd weld y gwenynwyr wrth eu gwaith y tu ôl i ffens i'ch gwarchod rhag y gwenyn. Mae'r arddangosfa Cwch Gwenyn yn cynnwys graffigwaith a ddaeth i'r brig yn y categori 'Fformat Llydan Gorau' yng ngwobrau blynyddol APCOM (Cymdeithas y Rheolwyr Print a Chyfathrebu) yn 2014.

Mae'r mêl blasus sy'n cael ei dynnu a'i botelu yn y Gegin Fêl ar gael i'w brynu yn y siop roddion.

Mae Cymdeithas Wenyna Sir Benfro (CWSB) yn sefydliad elusennol sydd wedi bodoli ers 1919 yn annog ac yn cefnogi'r grefft o gadw gwenyn yn Sir Benfro. Strategaeth hirdymor CWSB yw gwella cadwraeth a chynaliadwyedd gwenyn mêl a gwenyna yn Sir Benfro ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac er budd yr economi leol.

Sefydlwyd 'Canolfan Wenyna Sir Benfro' drwy Gronfa Cefn Gwlad y Tywysog.

Mae gwenyn wedi dwyn diddordeb pobl ers miloedd o flynyddoedd, gyda'u mêl yn cael ei ddefnyddio fel melysydd neu i greu medd. Mae cwyr gwenyn yn cael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd - i wneud canhwyllau, er enghraifft. Arferai gwenyn gael eu cadw mewn 'Cawnenni' gwellt, ond mae datblygiad cychod gwenyn modern yn golygu y gellir eu rheoli'n fwy effeithiol a rheoli clefydau'n well. 
Ar anterth y tymor, gall cwch gwenyn modern fod â 50,000+ o wenyn yn byw ynddo fel nythfa. Mae'r nythfa hon fel arfer yn cynnwys:

·       Brenhines, sy'n dodwy'r wyau ac yn sicrhau sefydlogrwydd yn y cwch gwenyn

·       ychydig gannoedd o wenyn gormes, sydd â'r rôl o baru â breninesau gwyryf

·       gwenyn gweithgar, sy'n cynrychioli'r mwyafrif helaeth o'r gwenyn. Mae eu rôl yn cynnwys gofalu am yr ifanc, cadw'r cwch gwenyn yn lân, creu ac atgyweirio'r crib cwyr fel cyflenwad bwyd ac at ddibenion gori, gwarchod y cwch gwenyn a chwilota am neithdar (i wneud mêl), paill (i fwydo'r ifanc) a glud gwenyn (neu 'lud glas') i drwsio'r cwch

 

ID: 19 Adolygwyd: 6/12/2015

 

Tystebau Ymwelwyr Scolton
 • "Had a lovely day, good value for money and plenty to see and do."
 • "A wonderful house and collection - very enjoyable."
 • "Lovely peaceful place, would come again."
 • "A wonderful place, good food, very helpful staff, excellent day out."
 • "Very interesting - well worth the money."
 • "Loved looking around the house, got a real feel for life through the years."
 • "Brilliant, lovely ambience and memory trail to early childhood.  Thank you."
 • "We've been before, but every visit we see something new!"
 • "Brilliant - one of the best furnished old houses I've seen in the UK."
 • "A fascinating insight into Victorian domestic life.  Excellent guidance from the printed literature and a relaxed, unforbidding atmosphere."
 • "Perfect for a family day out."