Map Crwydro Scolton

Y Gardd Furiog

Datblygwyd prosiect y "Gardd Furiog" i gysylltu'r ardd lysiau a'r hen ystâde i sylweddoli'n llawn "Stori Maenor Scolton". Cynhigir i ymwelwyr ffenestr i'r cyfnod Foctoraidd a lle'r safle ynddo fel cymuned hunangynhaliol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Stablau a Chanolfan Cadw Gwenyn

Defnyddiwyd y Bloc Stablau i gadw ceffylau teulu Higgon. Roedd y ceffylau ar gyfer marchogaeth, hela a thynnu cerbydau. Mae'r adeilad yn cynnwys y lloriau gwreiddiol a rhaniadau gydag enwau'r ceffylau diwethaf a chadwyd yma.

Ychwanegiad newydd i'r Bloc Stablau yw Ganolfan Gwenynwyr Sir Benfro, a reolir gan Gymdeithas Gwenwynwyr Sir Benfro. Mae arddangosfa yn cynnwys lluniau byw o'n gwenyn o 'gamerâu byw cwch gwenyn' arbennig, a'r Gegin Mêl, lle echdynnir Mêl blasus Maenor Scolton, ei boteli a'i gwerthu yn y Siop Rhoddion.
Ystafell Te, Siop a Thoiledau

Wedi lleoli nesaf i'r Maenordy, mae Ystafelloedd Te Maenor Scolton yn cynnig ystâd o ddiod dwym ac oer, teisennau cartref, snacs a phrydau ysgafn.

Cymerwch jar o'n mel, Mel Sir Benfro Maenor Scolton a gynhyrchir yma, neu prynwch anrheg i'ch hunan fel cofrodd eich ymweliad o'r Siop Rhoddion.
Y Maenordy

Roedd Maenor Scolton, plas Fictoraidd hyfryd, yn gartref i sawl genhedlaeth o'r teulu Higgon, tan i Gyngor Sir Penfro ei brynu yn 1972. Adnewyddwyd y Maenordy dros y tri llawr i ddarparu ymwelwyr a blas cymdeithas a steil Fictoraidd, ar lawr ag ar lofft.
Parcio ar gyfer Coetsys a Digwyddiadau

Y Lloc Anifeiliaid

Cewch gyfarfod â'n merlod Shetland, Tom and Jerry yn ogystal â'n hanifeiliaid eraill.
Offerynnau Cerdd y tu allan

Am brofiad hynod o swynol, ewch i chwarae'r seiloffon, y cleciwr tsiaen, yr ysgrafell droellog, clychau, pibellau padlo a drymiau pibau glaw.
Canolfan Ymwelwyr

Mae'r adeilad hwn, sy'n ffafriol i'r amgylchedd, yn defnyddio ystad o adnoddau egni adnewyddol a defnyddiau lleol. Mae'n nodweddi arddangosfeydd ar materion gwyrdd a rhai o'r bywyd gwyllt y byddwch yn disgwyl gweld wrth fforio'r tir.
Meysydd Parcio

Lleoli'r ein Meysydd Parcio ar waelod y safle, ger Y Ganolfan Ymwelwyr.

Lle Chwarae

Mae'n amser chwarae o hyd gyda'n Lle Chwarae awyr agored i blant o bob oedran, yn cynnwys sleidiau, siglenni a llawer rhagor.
Maes Picnic

Mae llonyddwch diamser Maenor Scolton yn fan ddelfrydol am bicnic.
Storfa'r Amgueddfa

Storfa eitemau mwyaf yr amgueddfa yn cynnwys offer fferm ac arddangosfeydd, y gellir eu gweld drwy'r ffenestri.
Llwybr Cerflunwaith

Beth fyddwch chi'n taro i mewn iddo yn y goedwig?! Dilynwch y Llwybr Cerfluniau i gael gwybod. Pob lwc a siwrne ddiogel Archwiliwr y Llwybr!
Cuddfan Adar a Phyllau

Lleolir blychau nythu a chuddfannau o amgylch i hybu astudiaeth yr ystod eang o adar sy'n ymweld â'r parc.

Mae cyfres o dri phwll yn gweithio fel system fiolegol trin dŵr gwastraff, a ailgychir i'w ddefnyddio i lifolchi toiledau'r Ganolfan Ymwelwyr.

Hefyd mae'r pyllau hyn yn rhoi cynefin gwych i hwyaid, brogaod, gwas y neidr a chreaduriaid a phlanhigion eraill gwlypdir beth bynnag, oherwydd eu prif ddefnydd, cyfyngir mynediad i'r mannau hyn i'r gwylfeydd yn unig.

 

ID: 48 Adolygwyd: 10/4/2019

 

Allwedd y Map

 1. Meysydd Parcio
 2. Llwybr Cerflunwaith
 3. Offerynnau Cerdd y tu allan
 4. Canolfan Groeso/Siop
 5. Man Chwarae
 6. Man Picnic
 7. Storfa'r Amgueddfa
 8. Cuddfan Adar & Pyllau
 9. Corlan yr Anifeiliaid
 10. Parcio ar gyfer Coetsys a Digwyddiadau
 11. Maenordy
 12. Ystafell Te, Siop a Thoiledau
 13. Stablau a Gwenynfa
 14. Gardd Furiog