Canolfan Ymwelwyr a Llwybr Cerfluniau

people walking

Canolfan Groeso & Siop Anrhegion

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein Canolfan Groeso & Siop Anrhegion. Dechreuwch eich taith trwy ymweld â'r Canolfan Groeso a darganfod holl hanes Maenordy Scolton, cyn dechrau ar eich crwydr o amgylch 60 acer o dir gwyrdd a choetir. 

Yn ogystal â chynnig llawer o wybodaeth am y safle, mae'r Canolfan Groeso yn adeilad gwyrdd trawiadol. Wedi'i bweru gan dyrbin gwynt, paneli solar a dŵr wedi'i ail-gychu o byllau'r corslwyni, fe ddengys fod Maenordy Scolton yn arwain y ffordd o ran cynaliadwyedd, wrth gefnogi bioamrywiaeth ac ymarferion amgylcheddol eangach ar y safle hwn.   

Ynghyd â'r brif Siop Anrhegion - sy'n gwerthu amrywiaeth eang o anrhegion Cymreig, gan gynnwys teganau, gemau, cofroddion, cardiau post a llyfrau,  heb anghofio mêl hyfryd Maenordy Scolton, sy'n cael ei gynhyrchu yma yng Nghanolfan Cadw Gwenyn Sir Benfro - mae toiledau a chyfleusterau newid babi hefyd ar gael o fewn yr adeilad.

  

Llwybr Cerfluniau Mythau a Chwedlau Cymru

Beth fyddwch chi'n taro i mewn iddo yn y goedwig?! Dilynwch y Llwybr Cerfluniau i gael gwybod. Pob lwc a siwrne ddiogel Archwiliwr y Llwybr!

dragon Y Ddraig Gymreig

dragon Gelert, Y Ci Ffyddlon

dragon Y Brenin Arthur

dragon Twm Siôn Cati

dragon Cerrig Sanctaidd

dragon Y Cleddyf yn y Maen

dragon Y Greal Sanctaidd

ID: 22 Adolygwyd: 10/4/2019

 

Tystebau Ymwelwyr Scolton
 • "Had a lovely day, good value for money and plenty to see and do."
 • "A wonderful house and collection - very enjoyable."
 • "Lovely peaceful place, would come again."
 • "A wonderful place, good food, very helpful staff, excellent day out."
 • "Very interesting - well worth the money."
 • "Loved looking around the house, got a real feel for life through the years."
 • "Brilliant, lovely ambience and memory trail to early childhood.  Thank you."
 • "We've been before, but every visit we see something new!"
 • "Brilliant - one of the best furnished old houses I've seen in the UK."
 • "A fascinating insight into Victorian domestic life.  Excellent guidance from the printed literature and a relaxed, unforbidding atmosphere."
 • "Perfect for a family day out."