Canolfan Ymwelwyr a Llwybr Cerfluniau

Maenordy Scolton - Canolfan ymwelwyr

Adeiladwyd y Ganolfan Ymwelwyr, sydd ar waelod y parc, ym 1993 ac mae'n dangos defnydd o ddeunyddiau adeiladu ecogyfeillgar ac amrywiaeth o ffynonellau ynni adnewyddadwy.

Mae tyrbin gwynt cysylltiedig, celloedd ffotofoltäig a chasglwyr solar yn cyfrannu at gyflenwad ynni'r Ganolfan Ymwelwyr. Mae'r defnydd o bren a deunyddiau eraill lleol, o baent nad yw'n cynnwys toddyddion i garpedi sisal, oll yn helpu i leihau 'ôl troed' amgylcheddol cyffredinol yr adeiledd. 

Mae'r Ganolfan Ymwelwyr yn cynnwys arddangosfeydd yn canolbwyntio ar faterion gwyrdd a bywyd gwyllt y parc, yn ogystal ag arddangosfeydd dros dro sy'n newid. Mae toiledau a chyfleusterau newid babanod hefyd ar gael yn yr adeilad.

 

 

 

Llwybr Cerfluniau Mythau a Chwedlau Cymru

Beth fyddwch chi'n taro i mewn iddo yn y goedwig?! Dilynwch y Llwybr Cerfluniau i gael gwybod. Pob lwc a siwrne ddiogel Archwiliwr y Llwybr!

dragon Y Ddraig Gymreig

dragon Gelert, Y Ci Ffyddlon

dragon Y Brenin Arthur

dragon Twm Siôn Cati

dragon Cerrig Sanctaidd

dragon Y Cleddyf yn y Maen

dragon Y Greal Sanctaidd

ID: 22 Adolygwyd: 6/7/2016

 

Tystebau Ymwelwyr Scolton
 • "Had a lovely day, good value for money and plenty to see and do."
 • "A wonderful house and collection - very enjoyable."
 • "Lovely peaceful place, would come again."
 • "A wonderful place, good food, very helpful staff, excellent day out."
 • "Very interesting - well worth the money."
 • "Loved looking around the house, got a real feel for life through the years."
 • "Brilliant, lovely ambience and memory trail to early childhood.  Thank you."
 • "We've been before, but every visit we see something new!"
 • "Brilliant - one of the best furnished old houses I've seen in the UK."
 • "A fascinating insight into Victorian domestic life.  Excellent guidance from the printed literature and a relaxed, unforbidding atmosphere."
 • "Perfect for a family day out."