Y Greal Sanctaidd

Y Greal Sanctaidd

Mae'r Ymchwil am y Sant Greal yn adnabyddus iawn yn y chwedlau Arthuraidd. Yn ôl y sôn, y Greal oedd cwpan y Swper Olaf; sef y swper a rannodd Iesu gyda'i ddisgyblion yn Jerwsalem cyn iddo gael ei groeshoelio. Yn ôl y myth, cludodd Joseff o Arimathea ef i Brydain lle cafodd ei guddio am ganrifoedd.

Trodd y gwaith chwilio am y Greal hollbwerus yn un o chwilfeydd pwysicaf marchogion y Brenin Arthur. Credai pobl iddo gael ei gadw mewn castell dirgel wedi'i amgylchynu gan ddiffeithwch oedd yn cael ei ddiogelu gan y Brenin Bysgogtwr, a ddioddefodd glwyf fyddai byth yn gwella. Roedd ei iachâd ac adnewyddiad ei dir adfail yn dibynnu ar y marchog a fyddai'n llwyddo i gwblhau'r ymchwil i ddod o hyd i'r Greal.

Ymhell cyn i awduron y canol oesoedd gyflwyno'r Greal Sanctaidd, roedd ymchwiliadau am grealau hudol i'w gweld mewn straeon o fythau Celtaidd, fel stori Culhwch ac Olwen yn y Mabinogion.

 

ID: 118 Adolygwyd: 19/5/2017

 

Tystebau Ymwelwyr
  • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
  • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
  • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
  • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."