Y Cleddyf yn y Maen

Y Cleddyf yn y Maen

Mae hanes y Cleddyf yn y Garreg yn dweud am gleddyf wedi'i osod mewn carreg na allai gael ei dynnu oddi yno ond gan wir frenin Prydain. Byddai nifer yn ceisio ac yn methu. Yna daeth gŵr ifanc o'r enw Arthur a llwyddo i dynnu'r cleddyf o'r garreg a dod yn Frenin Arthur.

Mae rhai awdurdodau sydd wedi sgrifennu am stori Arthur yn dweud mai Caledfwlch oedd y cleddyf hwn, arf y credir fod ganddo rym dewinol. Mae eraill yn dweud mai cleddyf gwahanol oedd Caledfwlch, a roddwyd i Arthur gan y Ferch o'r Llyn rywbryd yn ystod ei deyrnasiad.

Ychydig cyn ei farw dywedodd Arthur wrth un o Farchogion y Ford Gron am ddychwelyd Caledfwlch i Ferch o'r Llyn. Methodd y marchog ddwywaith â chyflawni ei ddymuniad, oherwydd teimlai na ddylai cleddyf mor bwysig gael ei daflu i ffwrdd. Ond yn y diwedd cyflawnodd ei dasg a thaflodd Galedfwlch i mewn i'r llyn hud a gwylio llaw yn codi o'r dŵr i ddal y cleddyf.

 

ID: 117 Adolygwyd: 19/5/2017

 

Tystebau Ymwelwyr
  • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
  • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
  • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
  • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."