Twm Siôn Cati

Twm Sion Cati

Thomas Jones oedd enw Twm Siôn Cati, ac fe'i ganed tua 1530 yn Nhregaron yng Ngheredigion. Enillodd enw iddo'i hun fel tipyn o Robin Hood y Cymry, yn crwydro llethrau garw gorllewin a chanolbarth Cymru yn dwyn oddi ar y cyfoethog, ond rywsut byddai'n anghofio'i fod wedyn i roi i'r tlawd!

Mewn nifer o straeon am Twm, mae'n cael ei gofio am fod yn garedig wrth ei ddioddefwyr. Er mwyn ceisio osgoi eu hanafu neu eu lladd, dywedir y byddai'n gallu anelu ei saeth i hoelio'i ddioddefwr wrth gyfrwy ei geffyl gan ei wneud yn ddiymadferth ond heb ei anafu!

Yn ddiweddarach yn ei fywyd, dywed y chwedl fod y dihiryn hoffus wedi rhoi'r gorau i'w arferion drwg ac wedi priodi Joan, etifeddes Ystrad-ffin a gweddw gyfoethog Siryf Caerfyrddin. Daeth Twm yn un o'r byddigions ac yn ynad lleol - roedd ganddo'r cymhwyster gorau hwyrach i farnu eraill!

ID: 115 Adolygwyd: 19/5/2017

 

Tystebau Ymwelwyr
  • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
  • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
  • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
  • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."