Y Brenin Arthur

Y Brenin Arthur

Mae pawb yn gwybod am y Brenin Arthur, ond a oedd e'n bod mewn gwirionedd? Er bod y cyfeiriadau cynharaf ato yn digwydd yn hen lenyddiaeth Cymru, ai o Gymru oedd e'n dod?

Niwlog iawn yw'r hyn sydd wedi ei gofnodi amdano, ond cred nifer fawr o bobl fod yna Arthur go iawn, sef milwr a arweiniodd y bobl i amddiffyn Prydain rhag y Sacsoniaid, a ymosododd tua diwedd y bumed ganrif cyn marw Arthur tua 515.

Does neb yn gwybod i sicrwydd ble roedd canolfan Arthur; ond mae yna ddadl gref dros gredu mai o Gymru roedd yn dod. Credir bod ei enw yn dod o'r ddau air arth ac aur.

Yn y ddeuddegfed ganrif gwnaeth Sieffre o Fynwy lawer iawn i wneud y straeon am Arthur yn boblogaidd. Ysgrifennodd nifer o lyfrau am Myrddin, Arthur a'i lys yng Nghaerllion yn y de ddwyrain, ac yna cymerodd awduron diweddarach y straeon hyn a chreu chwedlau rhamantaidd Camelot, Afallon a'r Greal Sanctaidd.

 

 

ID: 114 Adolygwyd: 19/5/2017

 

Tystebau Ymwelwyr
  • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
  • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
  • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
  • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."