Gelert, Y Ci Ffyddlon

Gelert, Y Ci ffyddlon

Mae hon yn stori drist! Yn ôl y chwedl, roedd gan Llywelyn ap Gruffydd (c.1172-1240), Tywysog Gwynedd, gi o'r enw Gelert.

Un diwrnod, aeth Llywelyn i hela gan adael Gelert ar ôl i ofalu am ei fab bychan. Pan ddychwelodd ei feistr, rhedodd Gelert ato i'w gyfarch a sylwodd bod gwaed dros geg y ci. Roedd Llywelyn wedi dychryn, ac aeth i chwilio am ei fab bach, ond roedd ei grud yn wag.

Roedd Llywelyn yn meddwl mai'r ci oedd ar fai, felly lladdodd Gelert gyda'i gleddyf. Wrth farw, rhoddodd y ci floedd, ac atebwyd y floedd gan sŵn plentyn yn crio. Gwelodd y Tywysog ei fab bychan yn gorwedd yn ddianaf yn ymyl corff blaidd. Roedd Gelert, y ci ffyddlon wedi amddiffyn y plentyn ac wedi lladd y blaidd.

Claddwyd Gelert gydag anrhydedd ac yn ôl y sôn ni wenodd y Tywysog Llywelyn byth eto, gan iddo edifarhau cymaint.

ID: 113 Adolygwyd: 19/5/2017

 

Tystebau Ymwelwyr
  • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
  • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
  • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
  • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."