Y Ddraig Gymreig

Y Ddraig Gymreig

Yn y 'Mabinogion' sef casgliad o fythau hynafol Cymreig, mae stori Lludd a Llefelys yn adrodd hanes draig goch yn ymladd gyda draig wen. Mae'n gorffen gyda Lludd, Brenin Prydain yn dal y ddwy ddraig a'u carcharu yn Ninas Emrys, yng Ngwynedd.

Yn 'Historia Brittonum' o'r 9fed Ganrif, mae canrifoedd yn mynd heibio gyda'r ddwy ddraig yn dal wedi eu carcharu yn Ninas Emrys hyd nes bo Brenin Vortigern yn ceisio adeiladu castell yno. Bob nos, roedd sylfeini a muriau'r castell yn cael eu chwalu gan rymoedd anweledig.

Yn ôl cofnod o'r ddeuddegfed ganrif gan Sieffre o Fynwy, mae Vortigern yn cwrdd â Myrddin ifanc - sydd yn esbonio iddo fod y ddraig wen a'r ddraig goch yn ymladd o dan y ddaear - ac mai hynny oedd yn achosi i'w gastell chwalu. Mae Vortigern yn cloddio'r bryn, ac yn rhyddhau'r dreigiau. Maent yn parhau i ymladd, ac yn y diwedd mae'r ddraig goch yn gorchfygu'r ddraig wen.

Mae'r ymladd hir rhwng y ddwy ddraig yn symbol o'r gwrthdaro a'r rhyfela rhwng y Cymry (y ddraig goch) a'r Saeson (y ddraig wen).

ID: 108 Adolygwyd: 19/5/2017

 

Tystebau Ymwelwyr
  • "I have never had such a fruitful time in an archive. Thank you so much to your very helpful staff."
  • "The staff here have been most helpful, patient and kind and made my difficult task a more pleasant experience. Congratulations to the Boss for having such a great team."
  • "Diolch o galon am bob help a chyfeillgarwch."
  • "Very interesting and helpful visit; will be more confident to visit more often."
  • "Staff were excellent with help: best help I have had from Archive offices. Thank you very much."
  • "A visit that solved a lot of questions, but raised several more! Staff were most helpful - a donation box may be useful in the future to [show] our appreciation."
  • "Wow! Fantastic! The staff were very friendly and very, very helpful. Thank you very much."